İş Güvenliği Eğitimi Ankara

İş Güvenliği Eğitimi Ankara


İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgii faaliyetlerimiz Ankara İstanbul ve Düzce Merkezlerimizdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile sunulmaktadır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

Personel Görevlendirme
İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,
İşyeri Hekimi görevlendirilmesi,
İş Güvenliği Mühendisi Görevlendirilmesi,
İş Güvenliği Teknik Elemanı Görevlendirilmesi
Sağlık Memuru Görevlendirilmesi,
Denetimler ve Araştırmalar
İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi,
Risk Analizi Çalışmaları,
İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,
Kaza raporlarının hazırlanması,
Kaza kök neden analizi çalışmaları
Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti,
Acil Durum Çalışmaları
Acil Durum Çalışmaları,
Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
Acil durum ekiplerinin Eğitimi
Acil durum tatbikatları, 
Acil Durum Talimatlarının hazırlanması
Acil Durum Planlarının hazırlanması
Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması 
Dokümantasyon ve Analiz Çalışmaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
Çalışma talimatlarının oluşturulması,
Mevcut talimatların güncellenmesi,
Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
Ramak kala tespiti ve raporlanması,
İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi
İş izni uygulamaları,
Profesyonel Destek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılım ve Profesyonel Destek,
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri,
İnternet sitesi üzerinden Online bilgi desteği,
Sınırsız bilgi desteği,
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması veya güncellenmesi,
Güncel uygulamalar ve işletmesel çözümler hakkında destek,
Tüm çalışmaların yönetim sistemleri süreçlerine göre gerçekleştirilmesi,
Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, 
Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri,
Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
Eğitim planlarının oluşturulması,
Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
Yangın eğitimi ve tatbikatı,
Uzaktan eğitim ile çalışanların eğitilmesi,
Kaynak : www.donusumisg.com iş güvenliği eğitimi ankara, iş güvenliği danışmanlığı, iş güvenliği ankara, iş güvenliği risk analizi, 

Risk Analizi Eğitimi


Risk Analizi Eğitimi


Risk analizi eğitimi işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak amacı ile işyerlerindeki risklerin nasıl tespit edileceği ve nasıl değerlendirileceği hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir. donusumisg.com 

Risk analizi eğitimi içerisinde hem "Teorik Bilgi" olarak hem de "Uygulamalı Grup Çalışmaları" yer almaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları
- Tehlike ve Risk Kavramı donusumisg.com 
- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerindeki Riskler
- Risk Analizi Yöntemleri
- Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü  donusumisg.com 
- Risk Analizi Nasıl Yapılır
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Göre Risk Değerlendirmesi
- Risk Analizi Örneği donusumisg.com 
- Risk Değerlendirme Formu Oluşturulması
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Önemli Noktalar
- Risk Analizi Uygulaması (Teorik)
Animasyonlu görüntüler ve resimler üzerinden risk değerlendirme uygulamalarının anlatılması, toplu olarak ve grup çalışmaları şeklinde risk değerlendirme formu doldurulması uygulamaları
- Risk Analizi Saha Uygulaması (Pratik) donusumisg.com 
Sahada önceden belirlenmiş bölgelerde saha gezisi yapılarak katılımcıların riskleri tespit edebilme yeteneklerinin arttırılması, sahada gerçekleştirilecek denetim ile risk değerlendirme uygulaması yapılması donusumisg.com 

Uygulamalı grup çalışmalarına örnekler  donusumisg.com 
- Risk tespiti,
- Risklerin değerlendirilmesi,
- Risk ile ilgili önlemlerin belirlenmesi ve risk minimizasyonu,
- Riski yeniden değerlendirme,


Yönetici ve çalışanlara yönelik diğer eğitim konu başlıklarımızdan bazıları aşağıdaki şekildedir;  donusumisg.com 
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Bilgilendirmeİş Sağlığı ve Güvenliği Temel BilgilendirmeKimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimiİş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki SorumluluklarElektrik İşlerinde İş Güvenliği EğitimiEkranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi EğitimiYapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimiİşyerlerinde Tutulması Gereken Kayıt ve BelgelerMakine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği EğitimiBakım Onarım İşlerinde İş Güvenliği EğitimiKişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve KullanımıYüksekte Çalışmalarda Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği EğitimiKapalı Alanlara Giriş ve Çalışma YöntemleriAcil Durumlar ve Alınacak ÖnlemlerKaza / Olay AraştırmaYangın Eğitimi ve TatbikatıGüvenli Sürüş Eğitimleriİskele Güvenliği EğitimiRadyo Frekans Tesisleri İş Sağlığı ve Güvenliği EğitimiErgonomiKilitleme Etiketleme Eğitimiİş İzin Sistemleri EğitimiElektrik İşlerinde İş Güvenliği EğitimiÇatı İşlerinde İş Güvenliği EğitimiElle Kaldırma Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimiİş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimleri
Bu konu başlıklarının dışında işletmelerin risklerine göre spesifik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.donusumisg.com

Kaynak : www.donusumisg.com

Google Etiketleri: risk analizi eğitimi, risk analizi, risk analizi nasıl yapılır, risk analizi örneği, risk değerlendirme formu, risk değerlendirme, risk analizi yöntemleri

Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi


Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi

Dönüşüm Danışmanlık her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile  işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.donusumisg.com
Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
İşletme ve işyerlerine risk analizi yaparak; Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi ve Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere Çekilmesidonusumisg.com
Risk değerlendirme çalışmaları ile
- Tehlikelerin sınıflandırılması,
- Risklerin belirlenmesi,
- Risklerin Derecelendirilmesi,
- Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi,
hedeflenmektedir.
Risk değerlendirme faaliyetleri ile;
- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar. 
- İşyeri yönetiminin ve çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.
- Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.
- İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar.
- İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar. donusumisg.com 
- İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar.
- İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.
Gerçekleştirilen Risk Analizi çalışmaları sonucunda Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi ile orta ve üst düzey yöneticilere risk analizi çalışmalarının işletmede uygulaması ve "Risk analizi nasıl yapılır" hakkında bilgi aktarılmaktadır. donusumisg.com 

İşletmenizde risk analizi çalışmaları tamamen OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartları kapsamında hazırlanmaktadır. Bu nedenle OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini bünyesinde kurmak ve uygulamak isteyen firmalar için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. donusumisg.com 

Örnek Risk Analizi Formu - Risk Analizi Örneği - Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Değerlendirmesi Formu Örneği İndirmek için tıklayınız...
Tehlike ve Risk Degerlendirme Formu - Risk Analizi Ornegi
Kaynak: www.donusumisg.com
Google Etiketleri: İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Analizi, risk analizi, risk değerlendirmesi, tehlike ve risk değerlendirmesi, risk analizi örneği, risk analizi nedir,

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı


Yangın Eğitimi ve Tatbikatı


Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği;
Yapı, bina, tesis ve işletmelerde oluşturulan ekiplerin personeli; amir, sahip veya yöneticilerinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca, bütün görevliler ve gece bekçileri, binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.donusumisg.com
Dönüşüm danışmanlık tarafından verilen eğitimler ile işletmenizde çalışanların, acil durumların en başında gelen yangın olayı hakkında bilgilendirilmesi, yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması, taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgileri öğrenmeleri, en yakın kaçış noktalarının öğrenilmesi, pratik olarak söndürme, ilkyardım ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması sağlanmaktadır. donusumisg.com 

Yangın Eğitimi ve Tatbikatınıın İçeriği

Amaç:
İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı önlemler hakkında bilgi edinmek.
Teorik Kısım:
- Yangın hakkında genel bilgiler,
- Yangından korunma ve yangın durumunda yapılması gerekenler,
- İlgili mevzuat hakkında bilgilenmek, donusumisg.com 
- Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış,
- Yangından korunma,
- Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri,
- Yangın risk değerlendirmesi,
- Yangın sırasında güvenlik, donusumisg.com 
- Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri,
- Yangın söndürme cihazları ve sistemleri,
- Yangın müdahale ve kurtarma ekibi,
- Yangın ve çevre ilişkisi,
- İlgili mevzuat, donusumisg.com
Pratik Kısım:  donusumisg.com 
- Yangın söndürme,
- Yangından korunma,
- Yangından kurtarma,
- İlkyardım,
Kaynak : www.donusumisg.com

Google Etiketleri: yangın eğitimi ve tatbikatı, yangın eğitimi, yangın tatbikatı, yangın söndürme

İşyeri Hekimliği


İşyeri Hekimliği

Elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bir sağlık birimi kurulması zorunludur. Bu nedenle işyerlerinde işyerinin tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla işyeri hekimi görevlendirilmesi gerekmektedir. dönüsümisg.com 

Dönüşüm Danışmanlık olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere "İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi" ile gerektiğinde diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

İşyeri Hekimliği İle İlgili Mevzuat Hükümleri
İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 15 – (1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.
a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,  dönüsümisg.com 
2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, dönüsümisg.com 
3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak, 
4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak, 
7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır. 
b) Sağlık gözetimi;
1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, 
2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek, 
4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,  dönüsümisg.com 
8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir. 
c) Eğitim ve bilgilendirme;
1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, 
2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
ç) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, dönüsümisg.com 
5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
6) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 18 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar. 
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika, 
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika, 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika.  dönüsümisg.com 
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. dönüsümisg.com 
(5) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.        

Kaynak: www.dönüsümisg.com

Google Etiketleri: işyeri hekimi aranıyor, işyeri hekimi yönetmeliği, işyeri hekimi reçeteleri, işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu, işyeri hekimi ücretleri, işyeri hekimi aranıyor izmir, işyeri hekimi görevleri,